t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
NOWE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

NOWE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

ZNOWELIZOWANA USTAWA – ZMIANY Z dniem 20 września 2021 roku ubieganie się o pozwolenia na budowę możliwe jest wyłącznie na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany te zostały wprowadzone na jesień 2020 roku, aczkolwiek...

POLSKI ŁAD INWESTYCYJNY

POLSKI ŁAD INWESTYCYJNY

ULGA EMISYJNA, INWESTYCJA BEZ PODATKU W ramach „polskiego ładu” wejdzie w życie szereg przepisów, mających, zgodnie z założeniami legislatora umacniać polski rynek kapitałowy. Instrumenty podatkowe przewidziane od 1 stycznia 2022 r. będą zachęcały inwestorów do...

SPRZEDAWCA NIE ODMÓWI PRZYJĘCIA ZAPŁATY W GOTÓWCE

SPRZEDAWCA NIE ODMÓWI PRZYJĘCIA ZAPŁATY W GOTÓWCE

NOWELIZACJA USTAWY Sejm uchwalił ustawę z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych uwzględniając poprawki Senatu. Zgodnie z nowelizacją sprzedawca nie będzie mógł ograniczyć formy zapłaty wyłącznie do płatności bezgotówkowych z wyjątkiem...

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW WYŁĄCZNIE PRZEZ INTERNET

S24 A PORTAL REJESTRÓW SĄDOWYCH Z dniem 1 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy  z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 112 z późn. zm.). Od tego momentu wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do...

ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW DO KRS

ZMIANY W SKŁADANIU WNIOSKÓW DO KRS

JAK PO NOWELIZACJI USTAWY O KRS POPRAWNIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK? W dniu 1 lipca 2021 roku zaczęła obowiązywać nowa wersja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 112 ze zm.). Na jej mocy doszło do przełomowego przejścia na całkowitą informatyzację w...

WYBÓR PRAWA W UMOWIE O PRACĘ

WYBÓR PRAWA W UMOWIE O PRACĘ

ORZECZENIE TSUE ROZWIEWA WĄTPLIWOŚCI Dnia 15 lipca 2021 roku zapad wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-152/20), w którym Trybunał orzekł jednoznacznie, iż pracodawca może w umowie wybrać prawo, któremu podlegać będzie stosunek pracy i wystarczy przy...

PROJEKT PRAWA HOLDINGOWEGO – ZASADNICZE MOTYWY

PROJEKT PRAWA HOLDINGOWEGO – ZASADNICZE MOTYWY

ZNACZENIE NOWEGO PRAWA DLA ŁADU KORPORACYJNEGO I PROWADZENIA BIZNESU 17 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian Kodeksu Spółek Handlowych, przedłożony przez Ministra Aktywów Państwowych. Niezależnie od tego w jakim kształcie projekt ujrzy światło...

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST W POLSCE

REAL ESTATE INVESTMENT TRUST W POLSCE

PROPOZYCJE UREGULOWAŃ Real Estate Investment Trust są to fundusze wspólnego inwestowania lokujące powierzone aktywa w nieruchomości. Idea REITów ma swoje korzenie w USA, następnie przyjęła się w krajach na całym świecie w zróżnicowanych formach. W Polsce brak jest...