t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PROGRAM SZKOLEŃ NA ZLECENIE MINISTERSTWA

SMW Legal przygotowało

na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, program szkoleń w zakresie przepisów regulujących proces inwestycyjno-budowlany. Na podstawie opracowanych materiałów szkoleni będą pracownicy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego z całego kraju.

Na sporządzone przez SMW Legal dokumenty składają się między innymi liczący ponad 300 stron skrypt, materiały dydaktyczne i prezentacja multimedialna. Z pełnym opisem przedmiotu zamówienia można się zapoznać na stronie Bazy Konkurencyjności.

Zadanie zostało zlecone w ramach realizacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa projektu pn. „Opracowanie praktycznego informatora dla inwestorów w zakresie prawa budowlanego (z uwzględnieniem możliwości zastosowania środków poprawy efektywności energetycznej w budynkach, w tym wprowadzanie innowacyjnych technologii)”, w ramach II osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

następny artykuł