t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

REJESTRACJA ZNAKU TOWAROWEGO

ZNAK TOWAROWY W BRANŻY E-COMMERCE

Prawnicy SMW Legal reprezentowali przedsiębiorcę z branży e-commerce w uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. Procedura przebiegła sprawnie i pomyślnie dla naszego Klienta.

Dzięki rejestracji reprezentowany przez nas przedsiębiorca zwiększył bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Rejestracja znaków towarowych jest jedną z naszych specjalizacji. Zajmujemy się doradztwem oraz bierzemy czynny udział w postępowaniach rejestracyjnych przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

następny artykuł