t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SMW LEGAL CZŁONKIEM BIM KLASTRA

ODWOŁANIE OD ORZECZEŃ KIO

Kancelaria SMW Legal  została członkiem Klastra Technologii Informacyjnych w Budownictwie (BIM Klaster).

BIM Klaster to stowarzyszenie powstałe z inicjatywy pasjonatów budownictwa, będących osobami ściśle powiązanymi z  branżą budowlaną i IT. Jego celem jest łączenie zarówno proinnowacyjnych i wysoko wyspecjalizowanych przedsiębiorców małej i średniej wielkości, prowadzących działalność w branży budowlanej i ICT, jak i instytucji publicznych promujących przedsiębiorczość oraz innowacyjne podejście do gospodarki.

Ideą Stowarzyszenia jest wspieranie rozwoju i potencjału członków, a także stawianie na taką współpracę pomiędzy nimi, która umożliwi zrealizowanie innowacyjnych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w tym jak najpełniejsze zastosowanie technologii BIM w trakcie całego procesu inwestycyjnego. BIM wspomaga zarówno tworzenie koncepcji i wykonanie inwestycji, ale również może być wykorzystywany podczas całego cyklu życia budynku.

Prawnicy SMW Legal czynnie angażują się w rozwój społeczności BIM w Polsce oraz prowadzą zajęcia i szkolenia z prawnych aspektów realizacji inwestycji budowlanych z wykorzystaniem metodyki BIM. Publikują również na ten temat w prasie branżowej. Partnerzy kancelarii aktywnie działają na rzecz utworzenia polskiego oddziału buildingSMART. Prowadzą lub prowadzili zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii Sztuki Wojennej.

Prawnicy SMW Legal posiadają praktyczne doświadczenie w doradztwie prawnym w projektach realizowanych z wykorzystaniem metodyki BIM (inwestycje kubaturowe oraz liniowe). Wśród naszych Klientów są zarówno zamawiający przygotowujący lub realizujący tego typu inwestycje, jak również wykonawcy ją stosujący.

następny artykuł