t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

WSPARCIE Z FUNDACJI NA RZECZ TWORZENIA WARTOŚCI WSPÓLNEJ PRZEZ STUDENTÓW

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

Uważamy, że polski biznes powinien być odpowiedzialny za wsparcie działalności społecznej. Od początku istnienia naszej kancelarii wspieramy organizacje pozarządowe.

Dziś chcemy poinformować o kolejnej współpracy. Z dumą informujemy, że Fundacja na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów została objęta naszą opieką prawną!

Celem Fundacji jest wspieranie studentów w tworzeniu projektów z zachowaniem idei tworzenia wartości wspólnej. Jej działalność fundacji wspomaga rozwój gospodarczy i naukę, w tym rozwój przedsiębiorczości, upowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań. Promuje dobre praktyki zarządzania projektami oraz planowanie i realizowanie przedsięwzięć o charakterze społeczno-ekonomicznym.

następny artykuł