t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Wybór właściwych kryteriów oceny ofert w świetle zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych, 2014

Działalność Lecznicza w Praktyce 26, 2014

następny artykuł