t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, czerwiec 2017

Prelekcja pt. „Informacje jawne i zastrzeżone w zp. Klauzule ochronne informacji niejawnych w praktyce. Odpowiedzialność karna za nieuprawnione ujawnienie informacji z postępowania”, wygłoszona 6 czerwca podczas III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej.

następny artykuł