t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Szpitale i obiekty służby zdrowia – na konferencji, styczeń 2017

R. pr. Kamil Stolarski przedstawił temat pozacenowych kryteriów oceny ofert w zamówieniach publicznych w branży medycznej. 26 stycznia 2017r.

następny artykuł