t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Jednodniowe specjalistyczne szkolenia z prawa zamówień publicznych: na zlecenie m.in. Bazy Lotnictwa Transportowego w Warszawie, Koła Grodzkiego Oddziału Małopolskiego PZIBT w Krakowie, Województwa Opolskiego, Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, Dowództwa Garnizonu Warszawa

następny artykuł