t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Szkolenia z nowego PZP (nowej ustawy Prawo zamówień publicznych), które ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r.,

następny artykuł