t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ARTYKUŁ DLA IT W ADMINISTRACJI

PROFIL ZAUFANY I PODPIS ZAUFANY W REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

W numerze za miesiące lipiec-sierpień 2020 r., w miesięczniku IT w administracji – jednego z ważniejszych polskich czasopism dotyczących zagadnień związanych z informatyzacją służby publicznej, ukazał się artykuł Michała Kamińskiego współredagowany z Karoliną Stawarz pod tytułem: “Profil zaufany i podpis zaufany w realizacji zadań publicznych”.

Artykuł prawników SMW Legal dotyczy zagadnień związanych z możliwym zastosowaniem tzw. profilu zaufanego w realizacjach zadań przez administrację publiczną. Stanowi on przekrojowy opis instytucji, które niezawodnie świadczą o postępie cyfryzacji w administracji, w tym również wskazuje na podstawy dla coraz szerzej stosowanej platformy ePUAP. Poruszane zagadnienia mogą znaleźć szczególnie duży rozdźwięk, zwłaszcza ze względu na delegowanie pracowników urzędów na pracę zdalną w związku z pandemią COVID-19. Wszystkie osoby, które miałyby wątpliwości co do możliwych zastosowań profilu zaufanego, zachęcamy do lektury.

następny artykuł