t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

ARTYKUŁ KAMILA STOLARSKIEGO W FORUM PRAWNICZYM

FORUM PRAWNICZE

W kolejnym numerze Forum Prawniczego – jednego z ważniejszych polskich czasopism prawniczych, publikowanego w pełni w dostępie on-line, ukazał się artykuł Kamila Stolarskiego pod tytułem: “Nie koniec historii: dynamika prawa na przykładzie instytucji zasiedzenia”.

Zobacz artykuł!

Kamil Stolarski, partner zarządzający SMW Legal, zabrał głos w toczącej się na świecie dyskusji na temat zasiedzenia. W artykule rozważa wnioski płynące z wyroku Europejskiego Trybunały Praw Człowieka w sprawie JA Pye (Oxford) Ltd v. The United Kingdom oraz poglądy prawników zajmujących się zasiedzeniem w porządkach prawnych common law, prawa kontynentalnego, mixed jurisdiction, jak i krajów azjatyckich.

Dużo miejsca poświęca zmianom technologicznym, w tym blockchain i Internetowi Rzeczy (Internet of Things).

Artykuł jest też wynikiem badań przeprowadzonych przez Kamila Stolarskiego na Uniwersytecie Montrealskim, Uniwersytecie McGill w Montrealu i Uniwersytecie Loyola w Nowym Orleanie.

Kamil Stolarski jest przede wszystkim związany naukowo z Katedrą Prawa Rzymskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego – nie może więc dziwić, że znaczna część tekstu poświęcona jest właśnie rzymskiej tradycji prawnej. Jest ona bowiem najlepszą płaszczyzną porównawczą dla dyskusji nad zasiedzeniem na gruncie wszelkich ważniejszych porządków prawnych świata.

Główne tezy artykułu zostały przedstawione w języku angielskim na corocznym międzynarodowym kongresie historyków prawa stanowiącym 72. Sesję Société Internationale Fernand de Visscher pour Histoire des Droits de l’Antiquité (SIHDA), który odbył się w Krakowie w 2018 r.

następny artykuł