t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal
NOWE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

NOWE DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW

WŁAŚCIWIE UŁOŻONY ŁAD KORPORACYJNY Dnia 30 marca 2021 roku opublikowano nowe Dobre Praktyki Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W odróżnieniu od poprzednich redakcji, tym razem struktura dokumentu jest bardzo prosta, intuicyjna i łatwa w...

PODATEK LINIOWY A SKALA PODATKOWA

PODATEK LINIOWY A SKALA PODATKOWA

KTÓRE ROZWIĄZANIE JEST KORZYSTNIEJSZE W ŚWIETLE POLSKIEGO ŁADU? Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru, a także zmiany w ciągu roku formy opodatkowania: podatku liniowego lub skali podatkowej. Do podatników, którzy rozliczają się linowo, ma zawsze zastosowanie 19%...

ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z NALEŻNOŚCI BANKOWYCH

ZMIANY W DOCHODZENIU ROSZCZEŃ Z NALEŻNOŚCI BANKOWYCH

NOWE TERMINY NA ZASPOKOJENIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCEGO Z NAKAZU ZAPŁATY W dniu 24.09.2021 zaczęła obowiązywać ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r.o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2021.1655). Ustawa modyfikuje terminy na...

PODATEK KORPORACYJNY

PODATEK KORPORACYJNY

JAK POLSKI ŁAD WPŁYWA NA ZMIANY W PRAWIE PODATKOWYM? W dniu 1 października Sejm uchwalił nowelizację prawa podatkowego. Celem nowego podatku, jest przeciwdziałanie unikaniu płacenia podatków, a zarazem wyłączenie z jego zakresu podmiotów o specyficznym profilu...

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCY.

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCY.

KIERUNEK – INNOWACJA! Rząd planuje wprowadzenie w 2022 roku kojarzonego już przez wszystkich projektu pod tytułem „Polski Ład”. Jednak czy każdy przedsiębiorca słyszał już o pakiecie ulg innowacyjnych? W dużej mierze pakiet ten ma pozwolić zatrzymać pracowników w...

NOWE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

NOWE PROCEDURY WYDAWANIA POZWOLEŃ NA BUDOWĘ

ZNOWELIZOWANA USTAWA – ZMIANY Z dniem 20 września 2021 roku ubieganie się o pozwolenia na budowę możliwe jest wyłącznie na podstawie nowych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Zmiany te zostały wprowadzone na jesień 2020 roku, aczkolwiek...

POLSKI ŁAD INWESTYCYJNY

POLSKI ŁAD INWESTYCYJNY

ULGA EMISYJNA, INWESTYCJA BEZ PODATKU W ramach „polskiego ładu” wejdzie w życie szereg przepisów, mających, zgodnie z założeniami legislatora umacniać polski rynek kapitałowy. Instrumenty podatkowe przewidziane od 1 stycznia 2022 r. będą zachęcały inwestorów do...

SPRZEDAWCA NIE ODMÓWI PRZYJĘCIA ZAPŁATY W GOTÓWCE

SPRZEDAWCA NIE ODMÓWI PRZYJĘCIA ZAPŁATY W GOTÓWCE

NOWELIZACJA USTAWY Sejm uchwalił ustawę z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych uwzględniając poprawki Senatu. Zgodnie z nowelizacją sprzedawca nie będzie mógł ograniczyć formy zapłaty wyłącznie do płatności bezgotówkowych z wyjątkiem...