t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

ZMIANY W USTAWIE O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

IMPLEMENTACJA DYREKTYW ENC+ DO PRAWA POLSKIEGO Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: Urząd) zaproponował wdrożenie do prawa polskiego ECN+, czyli dyrektywy nr 2019/1 z dnia 11 grudnia 2018 r. Zmiany mają na celu zwiększenie skuteczności Urzędu w zakresie...

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ

UPROSZCZONA PROCEDURA LEGALIZACJI Nowelizacja prawa budowlanego wprowadza rozwiązanie dotyczące legalizacji samowoli budowlanej. Procedura legalizacyjna przeznaczona jest dla budynków, dla których od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat.  Uproszczone...

PODATEK CUKROWY

PODATEK CUKROWY

OPŁATA OD ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH Opłata od środków spożywczych, czyli tzw. podatek cukrowy, została wprowadzona ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (dalej: ustawa). Ustawa wprowadza opłatę...

WYŻSZA PŁACA MINIMALNA

WYŻSZA PŁACA MINIMALNA

ZMIANY MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA W dniu 1 stycznia 2021 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 roku. Zmieniona została kwota...

ZMIANY W ULDZE PODATKOWEJ DLA MŁODYCH W 2021 ROKU

ZMIANY W ULDZE PODATKOWEJ DLA MŁODYCH W 2021 ROKU

ZWOLNIENIE Z PODATKU Do końca zeszłego roku, osoby do 26 roku życia nie płaciły podatku od przychodów ze stosunku pracy i umów zlecenia. Od dnia 1 stycznia 2021 roku zwolnienie dotyczy także praktyk absolwenckich i staży uczniowskich. Ustawa z dnia 28 listopada 2020...

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

TRANSFER DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

LEGALNY TRANSFER DANYCH DO USA Wielu przedsiębiorców transferuje dane osobowe swoich klientów do USA. Po ostatnim wyroku w sprawie powszechnie zwanej „Schrems II”, pojawiło się zasadne pytanie: jak dokonywać legalnego transferu danych do USA? Prowadząc biznes online,...

DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

DYREKTYWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W dniu 23 października 2019 r. ogłoszona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w  sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa unijnego. Państwa członkowskie Unii do 17 grudnia 2021 roku mają czas na...

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

NOWE REGULACJE W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH Już 1 marca 2021 roku wchodzą w życie nowe regulacje w Kodeksie Spółek Handlowych, które wprowadzają nową formę prowadzenia działalności – prostą spółkę akcyjną. Nowy rodzaj spółki może być ciekawym rozwiązaniem dla...