t. 730 136 174 kontakt@smw.legal
NABYCIE SAMOCHODU A ODLICZENIE PODATKU VAT

NABYCIE SAMOCHODU A ODLICZENIE PODATKU VAT

PEŁNE ODLICZENIE PODATKU VAT PRZY ZAKUPIE POJAZDU Prowadzenie jednoosobowej firmy i brak pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu. Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy w Polsce są równi wobec prawa, zwłaszcza podatkowego i dla...

DŹWIĘK Z PUSZKI JAKO ZNAK TOWAROWY

DŹWIĘK Z PUSZKI JAKO ZNAK TOWAROWY

REJESTRACJA DŹWIĘKU – ZNAK TOWAROWY Sąd Unii Europejskiej w Luksemburgu orzekł, że plik dźwiękowy zawierający dźwięk powstający przy otwieraniu puszki z napojem wraz z następującymi po nim ciszą i musowaniem nie może zostać zarejestrowany jako znak towarowy. Sprawę do...

NOWE DEFINICJE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

NOWE DEFINICJE NAPOJÓW SPIRYTUSOWYCH

PRZEDSIĘBIORCÓW CZEKAJĄ DUŻE ZMIANY W PRZEPISACH Od 25 maja 2021 r. weszły w życie regulacje zawarte w unijnym rozporządzeniu nr 2019/787 dotyczące napojów wysokoprocentowych. Podmioty działające rynku będą musiały zmierzyć się z dużymi zmianami, jednolitymi dla całej...

PROJEKT ZMIAN OD PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

PROJEKT ZMIAN OD PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

ULGA KONSOLIDACYJNA Pojawił się projekt zmian od podatku od osób prawnych. Pojawia się tam między ulga konsolidacyjna. Z uzasadnienia projektu wynika, że jest to ulga, która ma wspierać ekspansję Polski na rynki zagraniczne, gdyż jest to ulga dla tych, którzy nabywają...

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SĄDU NAJWYŻSZEGO

ZMIANY W FUNKCJONOWANIU SĄDU NAJWYŻSZEGO

PRACE LEGISLACYJNE Nowy regulamin Sądu Najwyższego wprowadza wiele zmian, w tym jedną dość kontrowersyjną. Mianowicie, orzekanie w Sądach Najwyższych ma być niejawne. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 29 marca 2018 r. Regulamin Sądu Najwyższego...

SYGNALIŚCI – POSTĘPY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

SYGNALIŚCI – POSTĘPY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

PRACE LEGISLACYJNE Państwa członkowskie mają coraz mniej czasu na wdrożenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących sygnalistów, ponieważ termin upływa 17 grudnia 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z...

PIP A UMOWY O PRACĘ

PIP A UMOWY O PRACĘ

PRACE NAD PROJEKTEM USTAWY Obecnie w Sejmie trwają prace nad projektem ustawy, który przewiduje znaczne poszerzenie uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli proponowane zmiany wejdą w życie, PIP będzie uprawniony do zmiany każdej umowy cywilnoprawnej oraz B2B...