t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCY.

KIERUNEK – INNOWACJA!

Rząd planuje wprowadzenie w 2022 roku kojarzonego już przez wszystkich projektu pod tytułem „Polski Ład”. Jednak czy każdy przedsiębiorca słyszał już o pakiecie ulg innowacyjnych?

W dużej mierze pakiet ten ma pozwolić zatrzymać pracowników w Polsce, w szczególności tych, którzy z łatwością mogliby znaleźć pracę za granicą. Do zawodów tych zaliczają się m.in. : konstruktorzy, badacze, wynalazcy, programiści czy farmaceuci. Każdy przedsiębiorca, który jest płatnikiem i korzysta z ulgi na wsparcie pracowników innowacyjnych będzie mógł zmniejszyć zaliczkę na podatek dochodowy z uwagi na potrącenie od dochodów z umów cywilno-prawnych lub ze stosunku pracy uzyskiwanych przez wyżej wymienionych pracowników.

Jakie to są ulgi?

  • Ulga B+R i IP Box

Od stycznia przyszłego roku pracodawca będzie mógł korzystać z obu ulg jednocześnie w ramach jednego i tego samego procesu produkcyjnego. Ma to ułatwić wytwarzanie własności intelektualnej, czyli szeroko pojętej innowacji. Co ważna, w zamyśle projektodawcy nowe przepisy dają prawo odliczenia kosztów kwalifikowanych z tytułu działalności badawczo-rozwojowej przy określeniu dochodu z tytułu kwalifikowanych IP.

  • Ulga na prototyp

Przedsiębiorca będzie mógł odliczyć od podstawy opodatkowania kolejnych 30% kosztów poniesionych tytułem wytworzenia prototypu – jednak nie mogą one przekraczać 10% całkowitego dochodu. W założeniu projekt posiada dokładną listę wydatków, które będą mogły zostać zaliczone na poczet opracowania prototypu i wprowadzenia go na rynek.

  • Ulga na robotyzację

Ma ona przede wszystkim zwiększyć atrakcyjność posiadania firmy w Polsce. Przedsiębiorca, który będzie chciał zautomatyzować swoją firmę będzie mógł to zrobić taniej od przyszłego roku. Maszyna taka musi zostać zakupiona i zainstalowana, a jej działanie ma przypominać ruch ręki człowieka, wykonującą ruch w kilku osiach oraz musi być zaprogramowana.

  • Ulga na pracowników innowacyjnych

Tak jak na samym początku wspomniano, ulga ta ma pomóc przy ograniczeniu migracji innowacyjnych pracowników poza granicę Polski. Pomysł ten ma sprawić, iż wzrośnie wynagrodzenie osób wykonujący zawód inżyniera czy wynalazcy.

następny artykuł