t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

CYFROWA REWOLUCJA W FISKUSIE

E-FAKTURY

Wprowadzenie ustrukturyzowanych e-faktur ma być kontynuacją rewolucji cyfrowej w Polsce, niosącej korzyści dla przedsiębiorców. Rozliczanie pomiędzy podmiotami zostanie przyspieszone, a jego bezpieczeństwo zostanie zwiększone.  Wystawienie e-faktury odbywać się będzie za pośrednictwem bazy Ministerstwa Finansów.

Projekt, który ma wprowadzić e-faktury znajduje się w fazie ostatnich przygotowań. Dnia 23 lutego 2021 r. zakończyły się konsultacje publiczne, dotyczące struktury takiej faktury. Wierząc w zapowiedzi, wychodzące z Ministerstwa Finansów, e-faktury mają zostać wprowadzone już od 1 października 2021 r.

E-faktura ma ułatwić uczestnikom obrotu gospodarczego funkcjonowanie na rynku, jednocześnie zapewniając przejrzystość wśród wystawianych dokumentów. Występowanie jednego wzorca e-faktury w formie ustrukturyzowanej ma również na celu ułatwienie jej używania przez przedsiębiorców.

Wystawianie opisywanych e-faktur ma się odbywać elektronicznie, poprzez Krajowy System e-Faktur. Dzięki temu, podmiot działający za pośrednictwem tego systemu będzie miał pewność, że faktura trafiła do kontrahenta.

Początkowo, ustrukturyzowana e-faktura będzie rozwiązaniem fakultatywnym, jednak może zostać użyta za zgodą odbiorcy takiej faktury. Wykorzystywanie e-faktur, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów ma nieść ze sobą od samego początku wiele udogodnień, m.in. skrócenie terminu otrzymania zwrotu VAT z 60 do 40 dni.

Ponadto, e-faktury mają widnieć w bazie danych Ministerstwa Finansów, dzięki czemu żadna e-faktura nie zostanie zniszczona ani nie dojdzie do jej zaginięcia. Wydawanie duplikatów faktur ma odejść w niepamięć.

Na ten moment faktura ustrukturyzowana ma stać się kolejną formą dokumentowania transakcji. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, e-faktura ma stać się rozwiązaniem obligatoryjnym dla przedsiębiorców w 2023 r.

następny artykuł