t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

CZY WYDATKI NA IMPREZY INTEGRACYJNE STANOWIĄ KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA ROZSTRZYGA WĄTPLIWOŚCI

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.203.2021.1.AP z dnia 16 sierpnia 2021 roku stwierdził, że wydatki związane z uczestnictwem kontrahentów, polityków i dziennikarzy w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych dla pracowników i byłych pracowników spółki nie stanowią kosztów uzyskania przychodów

Spółka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej jako: „Organ”) z pytaniem m.in. o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów uczestnictwa kontrahentów, polityków i dziennikarzy w spotkaniach integracyjno-szkoleniowych i okolicznościowych, organizowanych dla pracowników i byłych pracowników Spółki.

Jak wskazano we wniosku, Spółka organizuje dla swoich obecnych i emerytowanych pracowników wydarzenia o charakterze integracyjnym, integracyjno-szkoleniowym i okolicznościowym, podczas których pokrywa koszty m.in. usług gastronomicznych, wynajmu sal, dodatkowych atrakcji czy pamiątkowych upominków. Zdaniem Spółki inicjatywa ta przyczynia się do budowania więzi z pracodawcą, poprawy atmosfery i wzrostu motywacji, a w konsekwencji do wzrostu efektywności, co wpływa na zwiększenie przychodów podatnika. Organ w wydanej decyzji potwierdza, że ww. wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów, zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wątpliwości pod kątem podatkowym wzbudza jednak udział kontrahentów, polityków i dziennikarzy w ww. spotkaniach. Według Spółki ich uczestnictwo zapewnia przestrzeń do prowadzenia rozmów biznesowych, konsultowania zmian legislacyjnych czy nagłośnienia jej działalności w mediach. Ponadto rozwiązanie to jest znacznie mniej kosztowne od organizacji dwóch odrębnych zgromadzeń.

Organ uznał, że wydarzenia integracyjno-szkoleniowe mają zupełnie inny cel od imprez reklamowych, konferencji czy innych spotkań o marketingowym charakterze. W związku z tym wydatki związane z uczestnictwem ww. osób są niedostatecznie związane z osiągnięciem przychodów i nie mogą stanowić kosztów ich uzyskania. Co więcej, Organ wskazał, że sporne wydatki związane były w istocie z reprezentacją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co tym bardziej wyłącza możliwość uznania ich za koszty regulowane przez art. 15 ust. 1 ww. ustawy.


następny artykuł