t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

DEWELOPERSKI FUNDUSZ GWARANCYJNY

NOWY SPOSÓB OCHRONY KUPUJĄCYCH

Idea powołania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego pojawiała się już w przeszłości, jednak dopiero teraz może się ziścić. W dniu 17 marca 2021 r. odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym.

Główne cele, które przyświecają opisywanym zmianom w ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym to poprawa skuteczności ochrony nabywców oraz poprawa bezpieczeństwa obrotu prawnego.

Projekt ustawy zakłada, że nabywca mieszkania może wpłacać pieniądze tylko na rachunek powierniczy. Deweloper będzie mógł zaoferować klientom zamknięte bądź otwarte rachunki, a od każdej wpłaty będzie on zobowiązany do odprowadzenia składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny. Maksymalna wysokość składki nie będzie przekraczać 2 proc.  w przypadku otwartego mieszkaniowego rachunku powierniczego (OMRP) albo 0,2 proc. w przypadku zamkniętego mieszkaniowego rachunku powierniczego (ZMRP).

W praktyce, wedle rządowych zapowiedzi, składki mogą okazać się jeszcze niższe, w zależności od sytuacji na rynku i poziomu zaspokojenia potrzeb, wynikających z założonego Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego.

Środki, które zostaną uzbierane na rachunkach powierniczych, bank będzie przelewał deweloperowi po ukończeniu danego etapu prac. Zmiany w prawie mają poszerzyć możliwość kontroli nad działalnością deweloperów. W związku z tym pojawiają się opinie, wedle których opisywane zmiany mogą być dobrze przyjęte przez firmy budowlane i wszelkich wykonawców, współpracujących z deweloperami. Wynika to z faktu, iż deweloper będzie mógł podjąć wspomniane środki z rachunków, w momencie, gdy złoży odpowiednie oświadczenia o uregulowaniu zobowiązań.

Opisywane zmiany w prawie zawierają wiele innych rozwiązań, mających zapewnić lepszą ochronę kupujących, a jedną z ciekawszych jest możliwość odstąpienia od umowy, gdy będzie występowała istotna wada nabywanego lokalu. Ma to być ukłon w stronę nabywców lokali, którzy obecnie nie mają tak dużego wpływu na proces usuwania zgłoszonych wad.

następny artykuł