t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Estoński CIT w 2024 roku – co warto wiedzieć?

Estoński CIT – dla kogo

Estoński CIT to inaczej zryczałtowany podatek od osób prawnych. Nie mogą korzystać spółki niebędące osobą prawną. Kto więc może skorzystać z estońskiego CIT? W Polsce istnieje kilka form działalności gospodarczej. Z opodatkowania estońskim CITem mogą korzystać spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, proste spółki akcyjne i spółki akcyjne. Pozwala na odroczenie momentu zapłaty podatku dochodowego do czasu wypłaty dywidendy przez wspólników – ewentualnie innych zbliżonych zdarzeń określonych wprost w ustawie. Wspólnikami muszą być wyłącznie osoby fizyczne. Warto dodać, że spółki prowadzące działalność w specjalnych strefach ekonomicznych nie mogą korzystać. Co decyduje o wyborze tej formy opodatkowania przez przedsiębiorstwo?

Kiedy można przejść na estoński CIT?

Na estońskim CITcie może rozliczać się zarówno nowa spółka, jak i taka, która od dawna funkcjonuje w obrocie. Wystarczy, że spełnia kilka warunków określonych w przepisach.

Wśród stawianych prawem wymogu dla zastosowanie estońskiego CITu kluczowe są te, które zakładają że: 1) spółka musi zatrudniać jednego bądź więcej pracowników na umowę o pracę bądź umowę zlecenie, 2) spółka musi posiadać prostą strukturę korporacyjną bez powiązań kapitałowych – tzn. że wspólnikami spółki mogą być tylko osoby fizyczne, a sama spółka nie może być wspólnikiem w innych z spółkach kapitałowych. 

Czy można przejść na estoński CIT po przekształceniu?

Przekształcenie nie wpływa nam na możliwość przejścia na estoński CIT. Dotyczy to jednak formalnie ujętego przekształcenia, realizowanego zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Jeśli przedsiębiorca chce zmienić strukturę podatkowo-korporacyjną poprzez utworzenie nowej spółki i przeniesienie do nich do niej środków trwałych, sytuacja przedstawiać się będzie inaczej. Wówczas bowiem znajdą zastosowania szczególne przepisy ustawy o podatków dochodowym od osób prawnych. Może się wtedy okazać, że nowo powstała spółka, po tym jak przejęła aktywa poprzedniego podmiotu, nie będzie mogła przejść na estoński CIT. Dalej możesz poznać korzyści estońskiego CIT. 

Podatek – w jakiej wysokości?

Jak prawidłowo ustalić podstawę opodatkowania? Należy podkreślić, że jeśli dodamy podatek płacony przez spółkę i podatek płacony przez wspólników od dywidendy, wówczas okazuje się że ten płacony na estońskim CIT z założenia będzie niższy niż ten płacony w klasycznym rozliczeniu podatkowym. W zależności bowiem od tego czy mamy do czynienia z dużym czy z małym podatnikiem CIT, spółka i wspólnik przypadku wybrania dywidendy zapłaci łącznie 20% albo 25% podatków dochodowego.

Dlatego ta forma rozliczenia z podatków dochodowego może być atrakcyjna nie tylko dla tych którzy nie zakładają wypłaty dywidendy ale także dla tych podmiotów które dywidendę wypłaca ją regularnie.

Podatek – kiedy do zapłaty?

Najważniejszym elementem zastosowanie estońskiego CIT jest to, że co do zasady podlega on zapłacie się wówczas, gdy wspólnik wypłaca dywidendę. Pozwala to na istotne przesunięcie momentu zapłaty podatku do urzędu skarbowego, nawet w sytuacjach w których następuje wypłata dywidendy po zakończeniu roku obrotowego nie odwlekając wypłaty w czasie. Niemniej estoński CIT w 2023 roku stał się szczególnie atrakcyjnym rozwiązanie dla tych podmiotów, których wspólnicy nie zakładają w ogóle przez przynajmniej kilka lat obrotowych wypłaty dywidendy. Wówczas obowiązek zapłaty podatku dochodowego może się nie uaktualnić przez wszystkie te lata obrotowe. Co ważne, w przypadku gdy wspólnik zatrudniony jest w spółce bądź świadczy na rzecz spółki konkretne usługi przepisy estońskiego CIT to nie wykluczają tych form rozliczenia się wspólnika ze spółką, nawet wówczas kiedy nie realizują zysku w formie dywidendy.

Zawiadomienie ZAW-RD, czyli wybór CIT-u estońskiego

Kiedy należy złożyć zawiadomienie o wyborze? Spółka powinna złożyć formularz ZAW-RD i właściwego naczelnika urzędu skarbowego najpóźniej 31 stycznia 2024 roku. 

___________________________

Autor: dr Kamil Stolarski

następny artykuł