t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

IMPLEMENTACJA DYREKTYWY O TREŚCIACH CYFROWYCH

ZMIANY PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH RĘKOJMI

Celem projektu jest implementacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Istotą zmian, związanych z implementacją dyrektywy, jest wyodrębnienie gwarancji i rękojmi konsumenckiej oraz umieszczenie ich w ustawie o prawach konsumenta.

Przepisy dotyczące rękojmi będą obowiązywać w dwóch ustawach, mając zastosowanie w zależności od tego, czy strona jest konsumentem, czy nim nie jest. Planowana implementacja zawiera kilka zasadniczych zmian, z których główne to:

  • wprowadzenie do ustawy o prawach konsumenta regulacji, iż rękojmia ma przysługiwać w przypadku wystąpienia wady fizycznej,  a w przypadku wady prawnej stosowane mają być przepisy Kodeksu cywilneo;
  • konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. To na sprzedawcy będzie ciążyć obowiązek wykazania, że wada jest nieistotna. Rozwiązanie jest jak najbardziej korzystne dla konsumentów, ale może prowadzić z ich strony do licznych naruszeń;
  • konsument może odstąpić od umowy, lub żądać obniżenia ceny, jeżeli uprzednio wezwał sprzedawcę do wymiany lub naprawy rzeczy. Wydłuży to postępowanie reklamacyjne, będzie trzeba wzywać sprzedawcę dwa razy, a nie jak dotychczas, raz;
  • o niezgodności z umową może zdecydować fakt, że produkt nie nadaje się do celów, do których zazwyczaj korzysta się z tego rodzaju towarów. Dotychczas rzecz musiała być zgodna z celem potrzebnym konsumentowi, o którym zapewniano przy sprzedaży. Rozszerza to ochronę konsumenta o dodatkowe przesłanki zgodności z umową.

następny artykuł