t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

KASY FISKALNE ONLINE

WYMIANA STARYCH KAS FISKALNYCH

Stopniowo co raz więcej branż objętych jest obowiązkiem wymiany starych kas fiskalnych z  papierowym lub elektronicznym zapisem kopii na nowe kasy online. Od dnia 1  stycznia 2021 r., a następnie od dnia 1 lipca 2021 r. kolejni przedsiębiorcy dołączą do tego grona np. zajmujący się świadczeniem usług budowlanych czy prawniczych.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii przedłużyło terminy na wymianę kas fiskalnych papierowych i elektronicznych, na kasy online. Obowiązek wymiany, wynika wprost z art. 145b ustawy o Podatku od towarów i usług.

Od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązek używania kas online mają przedsiębiorcy zajmujący się:

– usługami związanymi z wyżywieniem w stacjonarnych placówkach gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz usługami w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

– sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych;

Od dnia 1 lipca 2021 r. taki obowiązek obejmie przedsiębiorców, którzy zajmują się świadczeniem usług:

– fryzjerskich,

– kosmetycznych i kosmetologicznych,

– budowlanych,

– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

– prawniczych,

– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Docelowo kasy online będą stosowane we wszystkich branżach. Tradycyjne kasy z  papierowym zapisem kopii zostały wycofane ze sprzedaży w 2019 roku. Do końca 2022 r. będzie można jeszcze kupić kasę tradycyjną z elektronicznym zapisem kopii, która także zostanie wycofane.

W 2023 r. sprzedawane będą już wyłącznie kasy online, dzięki którym ułatwiona będzie kontrola sprzedaży. Kasy są podłączone do sieci i zdalnie przesyłają informacje na temat płatności do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Obecnie nie podano informacji, kiedy obowiązek stosowania kas online obejmie wszystkich przedsiębiorców. Branże nieobjęte obowiązkową wymianą będą mogły korzystać ze starego typu kas do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej.

Przedsiębiorcy wymieniający kasę fiskalną mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi obecnie 90 % jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

następny artykuł