t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

KONTO PRZEDSIĘBIORCY

FUZJA PORTALI INTERNETOWYCH CEIDG.GOV.PL ORAZ BIZNES.GOV.PL

Nowym narzędziem, które ma ułatwić przedsiębiorcom załatwianie spraw przez Internet ma być Konto Przedsiębiorcy w ramach portalu biznes.gov.pl, który powstanie po połączeniu stron internetowych ceidg.gov.pl oraz biznes.gov.pl. Konto użytkownika, czyli Konto Przedsiębiorcy skupi w jednym miejscu wszystkie kwestie, dotyczące informacji i e-usług dla przedsiębiorców możliwe do załatwienia przez Internet.

W lipcu 2021 r. dojdzie do scalenia dwóch portali internetowych przeznaczonych dla przedsiębiorców: ceidg.gov.pl oraz biznes.gov.pl. Do fuzji tych platform internetowych dojdzie w związku z działaniami zmierzającymi ku ułatwieniu i poszerzeniu dostępu do e-usług dla przedsiębiorców. Połączone strony internetowe będą działały pod jednym adresem internetowym biznes.gov.pl. 

Konto Przedsiębiorcy, które będzie działać w ramach tego systemu ma być kolejnym krokiem w poszerzaniu i upraszczaniu e-usług.

Ujednolicenie systemu pozwoli uniknąć sytuacji, jaka występuje obecnie, w której działają dwie platformy internetowe. Można na nich załatwiać sprawy często niezależnie od siebie. Po tej zmianie, przedsiębiorcy będą korzystali tylko z jednego portalu, by załatwiać sprawy urzędowe oraz sprawdzać dane dostępne na stronie ceidg.gov.pl. Brak potrzeby rejestracji i obsługi kilku portali ma również zachęcić przedsiębiorców do korzystania z internetowych platform, co także przyspieszy działanie urzędów.

Ciekawym rozwiązaniem, który ma pojawić się w ramach Konta Przedsiębiorcy jest lista sugerowanych spraw. Ma ona przypominać o zbliżających się terminach i sprawach urzędowych, aby przedsiębiorcy nie umknęła żadna sprawa do załatwienia.

następny artykuł