t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

KONTROLA DECYZJI PODATKOWYCH

UCHWAŁA NSA W ZAKRESIE KONTROLI PODATKOWYCH

Naczelny Sąd Administracyjny na wniosek Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców podjął uchwałę, która dotyczy zakresu kontroli sądowej decyzji podatkowych.

NSA na wniosek Rzecznika MŚP podjął uchwałę w zakresie kontroli przez sądy administracyjne instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych w celu zawieszenia biegu terminu przedawnienia.

NSA podjął w dniu 24 maja 2021 r., w sprawie o sygnaturze I FPS 1/21 z wniosku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców uchwałę w składzie 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego o następującej treści:

„W świetle art. 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U z 2017 r., poz. 2188 ze zm.) oraz art. 1 – 3 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) ocena przesłanek zastosowania przez organy podatkowe przy wydawaniu decyzji podatkowej art. 70 § 6 pkt 1 w zw.  z  art. 70c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r., poz. 1325 ze zm.) mieści się w granicach sprawy sądowej kontroli legalności tej decyzji”.

Teza uchwały potwierdza właściwość sądów administracyjnych do kompleksowej oceny wystąpienia przesłanek zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o co postulował Rzecznik od początku funkcjonowania Urzędu (urząd powstał w 2018 roku). Z ustnych motywów uzasadnienia uchwały przedstawionych przez sędziego sprawozdawcę wynika, że sądy administracyjne są uprawnione do oceny czy postępowanie karne skarbowe wszczęte zostało wobec przedsiębiorcy w sposób instrumentalny.

następny artykuł