t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRZEZ PRACODAWCĘ

PRACE MINISTRESTWA NAD PROJEKTEM USTAWY

Na nieuregulowane do tej pory przepisy dotyczące możliwości przeprowadzenia kontroli trzeźwości zwrócił uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii poinformowało Rzecznika Praw Obywatelskich (dalej: RPO) o szczegółach projektu ustawy, który miałby zezwalać pracodawcom na kontrole trzeźwości pracowników.

Zdaniem RPO kompleksowe uregulowanie tych kwestii, zezwalające na możliwość samodzielnego sprawdzenia przez pracodawców, czy ich pracownicy są w stanie nietrzeźwości spowodowanej spożyciem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychoaktywnych, wpłynęłoby na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy w  zakładach.

RPO zwrócił uwagę, że jest to szczególnie istotne w przypadku zawodów związanych z ochroną życia i zdrowia ludzkiego, czy bezpieczeństwa publicznego, takich jak lekarz, kierowca autobusu czy obsługujący ruch lotniczy.

RPO jednocześnie podkreślił, że stworzenie regulacji dopuszczających wyrywkową kontrolę trzeźwości wymaga szczegółowych analiz, a przede wszystkim zapewnienia ochrony prywatności pracowników.

Ministerstwo zapewniło RPO, że dołoży wszelkich starań, aby prace nad roboczą wersją projektu zostały jak najszybciej zakończone, a tym samym możliwe było skierowanie go do prac parlamentarnych.

następny artykuł