t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

FAKTURY TYLKO ELEKTRONICZNIE

Następuje stopniowe przejście na elektroniczną formę faktur. Wraz z początkiem 2022 roku uruchomiony zostanie Krajowy System e-Faktur (KSeF), z którego korzystanie będzie początkowo dobrowolne. Od stycznia 2023 roku wystawianie e-faktur stanie się obowiązkowe.

Z systemu KSeF będą korzystać:

  • przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT;
  • przedsiębiorcy zwolnieni z podatku VAT;
  • podatnicy zidentyfikowani w Polsce do szczególnej procedury unijnej OSS, posiadający polski identyfikator podatkowy NIP.

E-faktura to faktura ustrukturyzowana stanowiąca fakturę wystawioną przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur wraz z przydzielonym numerem identyfikującym tę fakturę w KSeF. Przydzielenie numeru identyfikacyjnego będzie równoznaczne z wystawieniem i doręczeniem faktury. E-faktura ulegnie archiwizacji w bazie danych, co wyłączy ryzyko zaginięcia dokumentu, nie będzie konieczności wydawania duplikatów. Dostęp do danych zawartych w systemie będzie podlegał reglamentacji nawet w przypadku urzędników Krajowej Administracji Skarbowej – wymagane będzie złożenie wniosku o dostęp dla konkretnego pracownika, podpisanego przez kierownika jednostki. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów, korzystanie z systemu będzie wiązało się z szeregiem udogodnień dla podatnika, m.in. przyspieszeniu ulegnie procedura zwrotu VATu – z 60 na 40 dni. Uproszczeniu ulegnie wystawianie faktur korygujących. Zmniejszy się liczba wymaganych elementów faktury. Na fakturze zaliczkowej podanie ceny jednostkowej netto nie będzie już obligatoryjne. Wzór e-faktury zostanie określony w rozporządzeniu.

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur powinno uszczelnić system oraz ograniczyć szarą strefę. Ponadto, system umożliwi skuteczne analizowanie oraz kontrolowanie prawidłowości wprowadzanych danych podatników, co zwiększy efektywność prac organów podatkowych.

Ministerstwo Finansów planuje udostępnienie bezpłatnych narzędzi, z wykorzystaniem których możliwe będzie wystawianie faktur ustrukturyzowanych.

następny artykuł