t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NABYCIE SAMOCHODU A ODLICZENIE PODATKU VAT

PEŁNE ODLICZENIE PODATKU VAT PRZY ZAKUPIE POJAZDU

Prowadzenie jednoosobowej firmy i brak pracowników nie wyklucza prawa do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu samochodu. Mogłoby się wydawać, że przedsiębiorcy w Polsce są równi wobec prawa, zwłaszcza podatkowego i dla skorzystania z preferencji lub odliczeń nie ma znaczenia, czy ktoś jest wielką spółką czy jednoosobowym przedsiębiorcą. Liczy się to, czy podatnik spełnia ustawowe warunki czy nie. Dla Urzędu Skarbowego nie jest to jednak oczywiste. O tym, że nie trzeba mieć pracowników, aby korzystać ze 100-proc. odliczenia VAT od auta, przypomnieć musiał Naczelny Sąd Administracyjny.

Naczelny Sąd Administracji zajął się ciekawą sprawą w wyroku I FSK 666/18. Dotyczyła ona interpretacji indywidualnej. Z wnioskiem o jej wydanie wystąpił przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność, podatnik VAT. Wyjaśnił, że zajmuje się usługami informatycznymi i komputerowymi. A chciał potwierdzenia, że auto, które wziął w leasing, daje mu prawo do pełnego odliczenia VAT. Podkreślił, że samochód służy wyłącznie do celów służbowych, m.in. do wizyt w banku, urzędach czy dojazdów do kontrahentów. Do spraw prywatnych ma inny. Zapewnił też, że dla leasingowanego pojazdu prowadzona jest ewidencja przebiegu, a także regulamin użytkowania auta wykluczający wykorzystanie do celów innych niż służbowe.

Zapewnienia, że auto nie jest używane prywatnie, nie przekonały Urząd Skarbowy. Jego zdaniem podatnik nie ma prawa do pełnego odliczenia VAT związanego z opłatą wstępną, bo nie można obiektywnie wykluczyć użycia auta do celów prywatnych. I choć podatnik prowadzi ewidencję, to jednak po godzinach auto jest parkowane przy siedzibie firmy, która jest jego miejscem zamieszkania. A to, zdaniem organu, stwarza możliwość wykorzystania go także do celów prywatnych. Ponadto zasady określone w regulaminie używania samochodu przy braku pracowników obowiązują tę samą osobę, która kontroluje jego prawidłowy użytek.

Przedsiębiorca zaskarżył interpretację i wygrał. WSA w Opolu nie miał wątpliwości, że ustalone przez skarżącego zasady korzystania z pojazdu, prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu i procedura kontrolna wskazują, iż będzie on wykorzystywany wyłącznie do działalności. Zdaniem WSA nie można sprowadzać zasad prawa do odliczenia do bliżej nieokreślonych warunków, niemożliwych do spełnienia.

Tak samo uznał NSA. Wytknął fiskusowi, że nie mając żadnych do tego podstaw, wysnuł tezę o możliwości wykorzystania samochodu do celów niezwiązanych z prowadzoną działalnością podatnika. Jak podkreślono samo parkowanie samochodu przy siedzibie firmy, która jest miejscem zamieszkania podatnika, nie stwarza podstaw do oceny wykorzystania go także do celów prywatnych. Zdaniem NSA prawo do pełnego odliczenia VAT przy nabyciu aut dotyczy też podatników prowadzących jednoosobowo działalność bez zatrudniania pracowników, jeśli spełniają warunki wykorzystania go tylko do działalności.


następny artykuł