t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NIEWAŻNOŚĆ NAŁOŻONYCH PRZEZ SANEPID KAR W ŚWIETLE ORZECZNICTWA

SĄDY KWESTIONUJĄ KARY NAŁOŻONE PRZEZ SANEPID

Restrykcje związane z pandemią towarzyszą polskiej gospodarce od marca 2020 r. Niezależnie od okoliczności czy zasadności dla ich wprowadzenia, nie ulega wątpliwości, że dla niektórych branż, jak gastronomia czy hotelarstwo, były one szczególnie dotkliwe. Łamanie restrykcji zostało obarczone sankcją w postaci kary administracyjnej nakładanej przez powiatowego inspektora sanitarnego. Ostatnio jednak coraz więcej orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych podważa zasadność i możliwość nakładania kar przez Sanepid.

Podstawą dla restrykcji objętych Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (które ulegało konsekwentnym zmianom w czasie, co to treści i zakresu restrykcji, dalej: „Rozporządzenie”) jest art. 46 i 46b ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (dalej: „Ustawa”). Przy czym drugi z przywoływanych przepisów został dodany do ustawy ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Katalog kar przewidzianych za łamanie restrykcji zawartych w rozporządzeniu określa natomiast art. 48a Ustawy. Przewidziane w nim kary, w zależności od tego który z przepisów Ustawy został złamany, wynoszą od 5 000 do 30 000 zł i są nakładane przez powiatowego inspektora sanitarnego. Kary te można kwestionować poprzez odwołanie się do wojewódzkiego inspektora sanitarnego, a następnie poprzez Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (dalej: „WSA”).

To właśnie WSA coraz częściej uznają o tym, że wspomnianych kar nie można nakładać. Po przełomowym wyroku WSA w Opolu (sygn. sprawy: II SA/Op 219/20), „posypały” się wyroki stwierdzające nieważność decyzji sanepidu. Prym w orzeczeniach w tym zakresie wiedzie WSA w Warszawie.

Obecnie wyroków tego rodzaju zaczyna przybywać i obejmują one stwierdzanie nieważności decyzji o karach od złamania zakazu noszenia maseczki, przez kary za naruszenie kwarantanny, po kary za prowadzenie działalności gospodarczej. Przy czym podstawa argumentacja sądów dotyczyła niekonstytucyjności przepisów,
na podstawie których została nałożona kara, m.in. ze względu na nałożenie zbyt daleko idących obostrzeń w formie rozporządzenia (w miejsce ustawy). Poboczną kwestią, również często występującą w wyrokach były natomiast braki w postępowaniu dowodowym.

Ze względu na powyższe, zalecamy wszystkim podmiotom na które została nałożona kara administracyjna na wskazanej podstawie, rozważenie odwołania się od decyzji sanepidu. Oczywiście, jako kancelaria oferujemy wszelką niezbędną pomoc w tym zakresie.

następny artykuł