t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWA USTAWA O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

ZMIANA W BRANŻY E-COMMERCE

1 lipca 2021 roku wejdzie w życie istotna zmiana dla osób działających w branży e-commerce. Ustawa o podatku od towarów i usług, potocznie nazywana ustawą VAT, zostanie zmieniona i dostosowana do nowego unijnego pakietu e-commerce.

Zmian jest wiele, ale w niniejszym artykule skupimy się na tej, która uchyla dotychczasowe zwolnienie od podatku dla importu towarów o wartości nieprzekraczającej 22 euro oraz nakłada obowiązek poboru i zapłaty podatku na przedsiębiorców prowadzących sklepy internetowe. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie dotyczy importowanych towarów nie przekraczających równowartości 150 euro. Przyjęta zostanie fikcja, polegająca na tym, że przedsiębiorca będzie nabywać towary od bezpośredniego sprzedawcy i zobowiązany będzie zapłacić podatek VAT, a następnie przekaże towar konsumentowi – nabywcy właściwemu.

Po wejściu w życie zmian na terenie UE ustalony zostanie jednolity dla całej UE próg kwotowy, po przekroczeniu którego miejscem opodatkowania sprzedaży VAT na rzecz konsumenta będzie kraj konsumenta. Próg wyniesie 10 000 euro lub jej równowartość w walucie danego kraju.

Powstanie także system VAT–OSS („One stop shop”). Jest to rozszerzenie dotychczasowego systemu VAT-MOSS obejmującego podatników świadczących usługi telekomunikacyjne. Od lipca 2021 roku będą mogli się w nim rejestrować także przedsiębiorcy prowadzący transgraniczną sprzedaż internetową na rzecz konsumentów oraz sprzedający na terenie UE, którzy importują towary. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mogli rozliczać podatek w jednej deklaracji podatkowej składanej elektronicznie w państwie członkowskim identyfikacji. Spowoduje to, że przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z uproszczonych zasad fakturowania, a podatek VAT rozliczą w kraju swojej siedziby. Unikną dzięki temu obowiązku rejestracji jako podatnik VAT
w krajach konsumentów, którym dostarczają towary.

W sytuacji, kiedy powyższy system nie znajdzie zastosowania, będzie można skorzystać z uproszczonej procedury rozliczania VAT. Wówczas podatek pobrany
z tytułu importu wykazywać będą osoby, które przekazują towary organom celnym, którym jest np. operator pocztowy. To on będzie odpowiedzialny za pobór podatku
i składanie deklaracji miesięcznej zawierającej całkowitą kwotę podatku w miesiącu, za który składane są zgłoszenia celne.

Wprowadzenie zmian nałoży odpowiedzialność na platformy handlu elektronicznego, sklepu internetowe oraz portale pośredniczące w takiej sprzedaży.
Na przedsiębiorcach prowadzących taką działalność spocznie obowiązek poboru
i rozliczenia podatku VAT.

Celem jest dostosowanie prawa polskiego do dyrektyw unijnych oraz uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług w obrocie transgranicznym. Biorąc pod uwagę rosnącą rolę handlu elektronicznego, zmiany dotykać będą znacznej ilości przedsiębiorców działających w tym sektorze.

następny artykuł