t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWE REGULACJE PRAWA CYWILNEGO I KONSUMENCKIEGO

SPRZEDAŻ B2C

Już 1 stycznia 2021 roku wchodzą w życie nowe regulacje prawa cywilnego i konsumenckiego, które przyznają część praw zagwarantowanych dotychczas konsumentom osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. 

Nowe przepisy dotyczą przedsiębiorców zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, jeśli nie posiada ona dla nich charakteru zawodowego.

To, czy dana umowa ma dla przedsiębiorcy charakter zawodowy, wynikać będzie w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego w CEIDG. 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawarła umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, będzie mogła niejednokrotnie w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Sprzedający często nie będzie mógł również ograniczyć lub wyłączyć swojej odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

Od stycznia 2021 r. postanowienia zawarte w umowie z takim przedsiębiorcą, które nie zostały z nim uzgodnione, a kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami lub rażąco naruszając jego interesy, nie będą go wiązały. Nowe przepisy wymagają wprowadzenia zmian w regulaminach sklepów internetowych,
jak i w dokumentach, które sklepy internetowe przedstawiają swoim klientom.

następny artykuł