t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWELIZACJA DYREKTYWY VAT

PLANOWANE ZMIANY STAWEK VAT

Organy unijne są na finiszu prac dotyczących zmian w stosowaniu obniżonych stawek podatku od wartości dodanej. Katalog kategorii towarów objętych stawką 5 proc. będzie zawierać 24 pozycje, a stawka super-obniżona (poniżej 5 proc.) znajdzie zastosowanie w 7 przypadkach.

Prace zmierzające do zreformowania dyrektywy VAT trwają od 4 lat. Głównym celem jest zwiększenie elastyczności rządów krajowych przy podejmowaniu decyzji kształtujących przestrzeń podatkową, a także zapewnienie wszystkim państwom członkowskim równego dostępu do obniżonych stawek podatku od wartości dodanej. Dzięki zmianom, państwa członkowskie zyskają dodatkowe narzędzie umożliwiające wspieranie istotnych społecznie działów gospodarki. Poszerzy się również zakres możliwości działań podejmowanych w odpowiedzi na sytuacje kryzysowe.

Zmiany stawek będą dotyczyć między innymi usług związanych z innowacjami. Transmisje wydarzeń kulturalnych, sportowych czy koncertów będą zrównane od strony podatkowej z wydarzeniami odbywającymi się w formie tradycyjnej. Promowana jest również działalność sprzyjająca ekologii. Obniżone stawki będą obejmować instalacje fotowoltaiczne czy dostawę i instalację niskoemisyjnych systemów grzewczych. Ponadto, dyrektywa będzie dotyczyć także masek ochronnych, produktów antykoncepcyjnych oraz ubrań i obuwia dziecięcego. Prawdopodobnie wprowadzona zostanie możliwość stosowania obniżonej stawki VAT przy usługach najmu mieszkaniowego.

W zreformowanej dyrektywie planuje się również przyznać Komisji Europejskiej kompetencje do określania, poprzez akty wykonawcze, znaczenia szeregu terminów odnoszących się do przepisów o: podatnikach, transakcjach podlegających opodatkowaniu, podstawy opodatkowania, zakresu zwolnień i prawa do odliczenia podatku czy szczególnej procedury podatku. Komisja Europejska będzie wspomagana przez Komisję ds. podatku od wartości dodanej, która składać się będzie z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich.

następny artykuł