t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

NOWELIZACJA USTAWY ODLEGŁOŚCIOWEJ

UELASTYCZNIENIE DOTYCHCZASOWYCH PRZEPISÓW

Projekt nowelizacji ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, czyli tzw. ustawy odległościowej, według zapowiedzi rządu jest już gotowy. Ma on na celu liberalizację przepisów ustawy, aby zachęcić potencjalnych inwestorów do inwestowania w energetykę wiatrową na lądzie.

Ustawa odległościowa określa warunki oraz tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej. Co istotne, nie dotyczy ona terenów morskich.

Nowelizacja ma pobudzić do działania inwestorów i zachęcić ich do prowadzenia inwestycji jaką jest lądowa energetyka wiatrowa. W ocenie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii (dalej: Ministerstwo) teraźniejsze rozwiązania uniemożliwiają efektywne inwestowanie.

Ustawa o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych uregulowała m.in. odległość w jakiej mogą być wznoszone nowe turbiny. Mianowicie, mogło do tego dochodzić wyłącznie na podstawie planów miejscowych. Ponadto, minimalną odległością urządzenia od zabudowań mieszkalnych wynosiła co najmniej 10-krotność jego całkowitej wysokości.

Jednym z rozwiązań ma być dostosowanie przepisów do potrzeb inwestycji. Może do tego dojść poprzez uelastycznienie regulacji, dotyczących budowy domów, które miałyby się znajdować w sąsiedztwie już istniejących elektrowni wiatrowych.

Wedle zapowiedzi z Ministerstwa, nowelizacja ustawy powinna być procedowana w parlamencie jeszcze w obecnym kwartale.

następny artykuł