t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

OBOWIĄZKOWE PŁATNOŚCI BEZGOTÓWKOWE DLA FIRM

ZMIANY W PRAWIE PRZEDSIĘBIORCÓW

Zmiana wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku co oznacza, że od tej daty przedsiębiorca ma obowiązek umożliwić klientowi dokonanie zapłaty w formie płatności bezgotówkowej w każdym miejscu świadczenia działalności gospodarczej.

Polski Ład wprowadza zmiany, które umożliwią klientom firm dokonywanie płatności bezgotówkowych. Nowelizacji uległ art. 19a ust. 1 i 2 Prawa przedsiębiorców (Dz.U. z 2021 r. poz. 162). Zgodnie z nowym brzmieniem przepisu przedsiębiorca zapewnia możliwość dokonywania zapłaty w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, przy użyciu instrumentu płatniczego. Z konieczności posiadania terminalu płatniczego zwolnieni są natomiast przedsiębiorcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych.

Kolejna zmiana będzie obowiązywać później – od 1 lipca 2022 r. Zgodnie z nowym przepisem przedsiębiorca, który posiada terminal płatniczy i prowadzi ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, będzie musiał zapewnić połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas zgodnie z wymaganiami technicznymi dla kas rejestrujących.

 Instrumentem płatniczym w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych jest „zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywanych przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego”. Warto zauważyć, że nowe przepisy nie nakładają jednak na przedsiębiorcę obowiązku posiadania terminalu płatniczego. W celu zapewnienia klientowi możliwości płatności bezgotówkowej wystarczające będzie umożliwienie płatności za pomocą smartfona – z użyciem płatności blikiem lub aplikacji bankowej.

W Polskim Ładzie przewidziano sankcje za niezastosowanie się do nowej regulacji. Wynikają one ze znowelizowanych przepisów ustawy o VAT. Sankcje dotyczą między innymi wyłączenia możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT w terminie przyspieszonym w miesiącu, w którym stwierdzono naruszenie przepisów oraz przez sześć kolejnych okresów. Również po stwierdzeniu naruszenia przepisów o instrumentach płatniczych, podatnicy, którzy rozliczają się kwartalnie mogą stracić taką możliwość na okres sześciu miesięcy, następujących po ostatnim miesiącu kwartału, w którym nastąpiło naruszenie tego obowiązku.

następny artykuł