t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

OPODATKOWANIE NAJMU

RYCZAŁT OD NAJMU W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY

Nowelizacja ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne umożliwiła opodatkowanie najmu w ramach działalności za pomocą ryczałtu. Istotne jest, aby w 2020 roku nie przekroczono limitu dla rozliczenia ryczałtem, który wynosi 2 mln euro.

Ustawodawca w bieżącym roku w skutek nowelizacji ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne wprowadził możliwość opodatkowania najmu prowadzonego w ramach działalności gospodarczej za pomocą ryczałtu.

Powyższe rozwiązanie jest możliwe jedynie dla przedsiębiorców, których działalność gospodarcza jest opodatkowana ryczałtem. Przedsiębiorca nie może zatem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmować działań, które nie mogą podlegać zgodnie z wymienianą ustawą opodatkowaniu ryczałtem.

Świadczenie usług najmu opodatkowane jest wg dwóch stawek: 8,5% do kwoty 100 000 zł, 12,5% nadwyżka ponad kwotę 100 000 zł.

Obecnie żeby skorzystać z ryczałtu, limit przychodu osiągniętego za poprzedni rok podatkowy wynosi 9 030 600 zł.

następny artykuł