t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PAKIET AKCYZOWY

ZMIANY W PODATKU AKCYZOWYM

Od 1 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku akcyzowym. Ma ona uszczelnić system polskiej akcyzy i pomóc w wyeliminowaniu nieprawidłowości dotyczące opodatkowania wyrobów akcyzowych, w tym m.in. samochodów osobowych, paliw opałowych i alkoholu etylowego.

Kancelaria Prezydenta RP informuje, że głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą m.in. samochodów osobowych, paliwa opałowych i alkoholu etylowego.

Nowością jest m.in. obowiązek składania elektronicznych deklaracji akcyzowych, ewidencji oraz innej dokumentacji związanej z obrotem wyrobami akcyzowymi. Według Ministerstwa Finansów zmiana ta pozwoli na automatyzację analizy deklaracji i łatwiejsze wykrywanie nadużyć. Przewidziano także uszczelnienie systemu uzyskiwania i cofania zezwoleń akcyzowych. Zmiany uszczelniające będą także dotyczyć systemu poboru akcyzy w obszarze paliw opałowych, alkoholu etylowego skażonego oraz paliw żeglugowych.

Kolejne nowości to także wprowadzenie nowych obowiązków względem samochodów osobowych, ciężarowych i specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony oraz zmiana zasad opodatkowania suszu tytoniowego. Zmienione zostały także warunki do zastosowania zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego podmiotów prowadzących składy podatkowe oraz warunki zwolnień na prowadzenie działalności akcyzowej.

Zmiana w zakresie wyrobów akcyzowych nastąpi także w ramach nowelizacji kodeksu karnego skarbowego. Górna granica zagrożenia sankcją w postaci kary pozbawienia wolności zostanie podwyższona.

następny artykuł