t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PANDEMIA COVID-19 A PRACA ZDALNA

ZMIANY W ORGANIZACJI PRACY

Pandemia COVID-19 wymusiła na przedsiębiorcach konieczność dostosowania się do nowych warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wprowadzone na terenie kraju restrykcje skutkowały zmianami w organizacji pracy w wielu przedsiębiorstwach. Pracodawcy, których działalność na to pozwala zdecydowali się na skierowanie pracowników na pracę zdalną, która została sformalizowana Specustawą COVID-19.

Praca zdalna stała się bardzo popularna wśród pracowników i pracodawców. Pozwala na zachowanie aktywności zawodowej w dobie, gdy swoboda przemieszczania się została ograniczona. Wprowadzone przepisy regulują tryb zdalnego świadczenia pracy ogólnie. Co zrobić, żeby w pełni wykorzystać potencjał tej instytucji oraz zachować standardy bezpieczeństwa i porządek w procesie pracy?

Zasady wykonywania pracy zdalnej warto uregulować w  regulaminie pracy zdalnej lub poleceniu pracodawcy. Pozwoli to na uregulowanie kwestii praktycznych związanych z wykonywaniem pracy w tej formie, m.in. przekazanie narzędzi pracy, zasady i kanały komunikacji pracodawcy z  pracownikami, czy ochrona danych.

Dobrze skonstruowany regulamin pracy zdalnej pozwoli na uregulowanie procesów związanych ze świadczeniem pracy na odległość, bez uszczerbku dla jakości prowadzonej działalności oraz dyscypliny pracy.

następny artykuł