t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PESEL DLA CUDZOZIEMCÓW DO CELÓW PODATKOWYCH

ZASADY EWIDENCJI I IDENTYFIKACJI PODATNIKÓW

Od 1 maja 2021 r. cudzoziemcy mogą ubiegać się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych. Jest to konsekwencją wejścia w życie z początkiem maja ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie definicji podatników, których identyfikatorem podatkowym jest PESEL.

Art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników określa, że identyfikatorem podatkowym jest numer PESEL (w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług). Z kolei art. 7 ust. 2 tej ustawy informuje, że w rejestrze PESEL gromadzone są dane obywateli polskich zamieszkujących poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości.

Podatnicy posługujący się do tej pory NIP będą mieli 30 dni na zmianę identyfikatora na PESEL. Nie będzie już możliwe składanie informacji od płatnika z błędnymi identyfikatorami podatkowymi podatnika.

Nowe przepisy dają także urzędom skarbowym możliwość jednoznacznej identyfikacji podatnika, na co pozwoli wygenerowanie i udostępnienie zeznania podatkowego w usłudze Twój e-PIT.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że ułatwi to podatnikom rozliczenie się z urzędem skarbowym, ponieważ będą mogli złożyć zeznanie podatkowe przy użyciu aplikacji e-Deklaracje. Zmiana umożliwi im także skorzystanie z ulg i odliczeń oraz otrzymanie zwrotu nadpłaty podatku. Nowe przepisy pozwolą na wywiązanie się z obowiązku wskazywania identyfikatora podatkowego pracowników – cudzoziemców, którzy mogą od tej pory ubiegać się o nadanie numeru PESEL dla celów podatkowych.

następny artykuł