t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PODATEK CUKROWY

OPŁATA OD ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH

Opłata od środków spożywczych, czyli tzw. podatek cukrowy, została wprowadzona ustawą z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (dalej: ustawa).

Ustawa wprowadza opłatę ujętą jako suma stałej i zmiennej wartości:

– 0,50 zł za zawartość cukrów w ilości równej lub mniejszej niż 5 g w 100 ml napoju za  zawartość w  jakiejkolwiek ilości co najmniej jednej substancji słodzącej;

– 0,05 zł za każdy gram cukrów powyżej 5 g w 100 ml napoju.

Ponadto, napój zawierający kofeinę lub taurynę, podlega dodatkowej opłacie
w wysokości 0,10 zł w  przeliczeniu na litr napoju. Maksymalna wysokość opłaty wynosi 1,2 zł w  przeliczeniu na 1 litr napoju.

Z opłaty zwolnione są napoje, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20% składu surowcowego oraz zawartość cukrów jest mniejsza lub równa 5 g w przeliczeniu na  100 ml napoju. Dochód z opłaty w 96,5% stanowi przychód Narodowego Funduszu Zdrowia, a  w  pozostałym zakresie zasili budżet państwa. NFZ zobligowany jest, aby środki te przeznaczać na działania o  charakterze edukacyjnym i profilaktycznym oraz na  świadczenie opieki zdrowotnej związanej z  utrzymaniem i poprawą stanu zdrowia, w  szczególności w zakresie nadwagi i otyłości.

następny artykuł