t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PODATEK LINIOWY A SKALA PODATKOWA

KTÓRE ROZWIĄZANIE JEST KORZYSTNIEJSZE W ŚWIETLE POLSKIEGO ŁADU?

Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru, a także zmiany w ciągu roku formy opodatkowania: podatku liniowego lub skali podatkowej. Do podatników, którzy rozliczają się linowo, ma zawsze zastosowanie 19% stawka opodatkowania. Skala podatkowa to tzw. podatek progresywny, którego stawki wynoszą 17% dla dochodów nie przekraczających 85.528 zł lub 32% dla dochodów przekraczających ten próg. Wydawać by się mogło, że podatek liniowy jest korzystniejszy od skali podatkowej, ale wybór nie jest taki prosty, ponieważ ten nie zawiera tak dużej ilości ulg.

Podatek liniowy opłaca się dla przedsiębiorców, którzy:

– Nie przekroczą rocznego dochodu w kwocie 100 tys. Złotych;

– Nie planują rozliczać się wspólnie z małżonkiem- Dochody małżonków są sumowane, a następnie dzielone są przez dwa. Od tej kwoty obliczany jest podatek, który następnie mnożony jest przez dwa;

–  Wychowują dzieci  (ulga prorodzinna)- na każde dziecko przysługuje odliczenie od podatku w wysokości 1112,04 (pierwsze i drugie dziecko), 2000,04 (trzecie dziecko), oraz 2007 (czwarte i kolejne dzieci);

– Dokonują darowizn na organizacje pożytku publicznego oraz na kult kościołów- można odliczyć maksymalnie kwotę 6% dochodu;

– Oddają krew- za litr krwi mogą odliczyć 130 zł, ale łączna kwota nie może przekroczyć 6% dochodu w roku podatkowym;

– Ulgi dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów;

Wybór korzystniejszej formy opodatkowania zależy od uzyskiwanych dochodów, lub od potencjalnych ulg które mogłyby podatnikowi przysługiwać. Należy każdy przypadek oceniać indywidualnie, po zastosowaniu w obliczeniach obu form opodatkowania.

następny artykuł