t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PODATEK W PROSTEJ SPÓŁCE AKCYJNEJ

OPODATKOWANIE PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Od tego roku w polskim prawie pojawi się nowy model spółki kapitałowej – prosta spółka akcyjna. Pod wieloma względami, zasady opodatkowania są zbieżne z założeniami  w  pozostałych spółkach kapitałowych. Jednak istnieją pewne różnice, które zostały wprowadzone by zachęcić potencjalnych założycieli prostej spółki akcyjnej do wykorzystania właśnie tej formy organizacyjno-prawnej.

Podatek dochodowy od osób prawnych w prostej spółce akcyjnej (dalej: PSA) w zasadzie nie różni się od tego, który stosuje się w przypadku spółek z o.o. i spółek akcyjnych. Mogą być stosowane  dwie stawki w zależności od wymogów ustawowych, czyli 19% albo 9%. Ciekawym rozwiązaniem  w PSA będzie możliwość skorzystania z ulgi innowacyjnej tzw. IP Box. Oznacza to możliwość opodatkowania na poziomie 5% dochodów uzyskanych z wytworzonych lub ulepszonych kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

W PSA, podobnie jak w innych spółkach kapitałowych występuje podwójne opodatkowanie, polegające na opodatkowaniu dochodu spółki (CIT) oraz zysku wypłacanego wspólnikom w formie dywidendy (PIT).

Ustawodawca podjął próby uatrakcyjnienia nowego modelu spółki. Jedną z zalet  w PSA jest brak konieczności uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu zawarcia umowy PSA. W przypadku pozostałych spółek, stawka podatku z tytułu umowy spółki wynosi 0,5%.

Ponadto, jeżeli wspólnik wniesie wkład niepieniężny, jak świadczenie pracy lub usług, nie powstanie przychód, który zgodnie z przepisami może powstać w momencie wniesienia wkładu niepieniężnego.  Przesunięcie powstania przychodu, nastąpi na chwilę sprzedaży akcji, które zostały objęte za wyżej opisany wkład do spółki.

następny artykuł