t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PODWYŻKA KAR ZA WYKROCZENIA SKARBOWE

WYSOKIE KARY GRZYWNY

Od 1 maja 2021 r. wchodzi w życie zmiana w Kodeksie karnym skarbowym (dalej: kks), która znalazła się w nowelizacji przepisów o akcyzie. Zmieni się m.in. treść art. 48 par. 2 kks, który w obecnym brzmieniu przewiduje karę grzywny za wykroczenie skarbowe, nieprzekraczającą podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Po nowelizacji mandatem karnym będzie można nałożyć grzywnę w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości tego wynagrodzenia.

Nowelizacja sprawi, że mandaty karne za wykroczenia skarbowe będą mogły wynieść nawet 14 tysięcy złotych, czyli dwa i pół raza więcej niż obecnie. Dla porównania, obecnie maksymalna wysokość kary grzywny wynosi 5,6 tysiąca złotych.

Ministerstwo Finansów twierdzi, że wyżej opisana zmiana przyczyni się do przyspieszenia oraz uproszczenia części spraw o wykroczenia skarbowe, które będą mogły po nowelizacji być załatwione szybciej i sprawniej w trybie postępowania mandatowego. Nie będzie konieczności kierowania sprawy do sądu karnego. Według resortu finansów, będzie to korzystne także dla sprawców wykroczeń skarbowych, którzy zgodzą się na przyjęcie mandatu, ponieważ sprawa będzie załatwiona szybciej i nie będzie konieczności wstąpienia na drogę postępowania sądowego.

Załatwienie sprawy w drodze mandatu pozwoli na ograniczenie kontaktu sprawcy z organami państwa.

Ze zdaniem Ministerstwa Finansów nie zgadzają się doradcy podatkowi, twierdząc że takie rozwiązanie sprawi, że urzędnicy nie będą kierować spraw do sądu, tylko od razu dawać mandaty, co powiększy obszar podejmowania decyzji przez administrację. Wybór przedsiębiorcy to zapłata wysokiej kary grzywny lub długie czekanie na decyzję sądu, co może skończyć się także bardziej dotkliwą karą.

Nowe rozwiązanie pozwoli na szybkie zakończenie postępowania, czego często oczekuje także osoba pociągnięta do odpowiedzialności.

Granica sądowej kontroli działań organów administracji zostaje przesunięta jeszcze bardziej, a uprawnienia w zakresie natychmiastowej penalizacji pewnych czynów stają się coraz szersze. Jednak należy pamiętać, że kara grzywny w postaci mandatu karnego może być nałożona jedynie wówczas, gdy sprawca i okoliczności nie budzą wątpliwości. Sprawca musi także wyrazić zgodę na przyjęcie takiego mandatu.

następny artykuł