t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

POLSKI ŁAD A TRANSAKCJE ŁAŃCUCHOWE

WPŁYW NOWELIZACJI USTAWY O VAT I PRAWA BANKOWEGO

Transakcje łańcuchowe to transakcje, które odbywają się między co najmniej trzema podmiotami, w których występuje podmiot wysyłający, pośrednik lub pośrednicy, oraz podmiot docelowy. Polski Ład przyczyni się do zmian w praktyce obrotu z wykorzystaniem powyższego mechanizmu.

Dostawa ruchoma, to taka, która podlega stawce 0% VAT. Zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy o VAT wszystkie transakcje realizowane przed dostawą, do której przypisano wysyłkę będą opodatkowane w państwie wysyłki, a wszystkie dostawy mające miejsce po transakcji ruchomej, w państwie przeznaczenia towaru.

Dotychczas obowiązujące przepisy regulują tylko sytuację, w której podmiotem odpowiedzialnym za transport jest podmiot pośredniczący.

Nowelizacja wprowadza regułę określania dostawy ruchomej w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu w przypadku, kiedy podmiotem dokonującym wysyłki/transportu jest pierwszy dostawca, lub ostatni nabywca. Dostawa ruchoma w tym przypadku zostanie określona na podstawie dostawy dokonywanej przez pierwszego dostawcę, albo dokonywanej na rzecz ostatniego nabywcy.

Regulacja ma charakter porządkujący. Rozwiązania w niej przewidziane, zostały już wykształcone przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

następny artykuł