t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

POPRAWKI USTAWY O ZATORACH PŁATNICZYCH

ROZSZERZENIE OBOWIĄZKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ O STATUSIE PRZEDSIĘBIORSTWA

Wprowadzona dwa lata temu ustawa „antyzatorowa” okazuje się być nieskuteczna w praktyce. Projekt nowelizacji zmienia kształt obowiązku składania sprawozdań o praktykach płatniczych. Sam termin na składanie takich wniosków ma zostać przedłużony, podobnie jak termin publikacji zbiorczych sprawozdań w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiana taka zlikwiduje poprzednie wątpliwości interpretacyjne, związane z nałożeniem na przedsiębiorców w ostatnich latach dużej ilości obowiązków. Obowiązek składania oświadczenia o swoim statusie drugiej stronie transakcji handlowej zostanie rozszerzony z dużych przedsiębiorców będących dłużnikami na wszystkich dużych przedsiębiorców. Ukróci to praktykę zatajania swoich statusów żeby móc korzystać z uprawnień dla małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt ustawy proponuje ponadto składanie takiego oświadczenia dla danej relacji biznesowej raz w roku, oraz ewentualne aktualizacje w razie zmiany statusu.

Zmodyfikowane będzie także postępowanie w sprawie nadmiernych opóźnień, zmieni się wzór według którego liczona jest kara za nadmierne opóźnienie ze spełnianiem świadczeń pieniężnych, a także zmienią się zasady odstąpienia przez Prezesa UOKIK od wymierzania kary. Nowelizacja przedłuży także przejściowy czas obowiązywania progu 5 mln zł dla świadczeń opóźnionych (który miał być od stycznia 2022 zastąpiony progiem 2 mln zł, co miało zwiększyć ilość wszczynanych postępowań) nawet do 2023 r.

Należy pamiętać, że nowelizacja ta to tylko kosmetyczna modyfikacja a nie kategoryczna zmiana poprzedniej ustawy, założenia i cele pozostają te same. Ministerstwo Rozwoju i Inwestycji podejmuje jednak słuszne kroki likwidując mankamenty i usprawniając dotychczas obowiązującą ustawę. Poprawi to także sytuacje na rynku gdzie obecnie średnio jedna zadłużona firma ma od oddania kontrahentom około 24 tys. zł, a łączna kwota zadłużenia polskiego biznesu z Krajowego Rejestru Długów sięgała w lipcu 2021 r. 11,5mld zł.

następny artykuł