t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PROJEKT ZMIAN OD PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH

ULGA KONSOLIDACYJNA

Pojawił się projekt zmian od podatku od osób prawnych. Pojawia się tam między ulga konsolidacyjna. Z uzasadnienia projektu wynika, że jest to ulga, która ma wspierać ekspansję Polski na rynki zagraniczne, gdyż jest to ulga dla tych, którzy nabywają udziały (akcje) spółek zagranicznych. Przepis mówi jednak o nabywaniu również udziałów (akcji) spółek polskich.

Beneficjent ulgi musi prowadzić działalność operacyjną. Z ulgi nie skorzystają więc spółki holdingowe, które żyją z dywidend ani te, które inwestują wyłącznie po to, żeby sprzedawać udziały (akcje) w startupach. 

Główny przedmiot działalności nabywanej spółki musi być tożsamy z przedmiotem działalności podatnika korzystającego z ulgi. Ewentualnie działalność nabywanej spółki musi być racjonalnie uznawana za działalność wspierającą działalność beneficjenta ulgi. Wykluczona jest działalność finansowa. 

Spółka, której udziały (akcje) są nabywane musi prowadzić wyżej wymienioną działalność przez minimum 24 miesiące. Analogiczny warunek stawiany jest beneficjentowi ulgi. W celu skorzystania z ulgi, w ramach jednej transakcji, trzeba nabyć pakiet zapewniający bezwzględną większość głosów.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania kwoty wydatków na nabycie udziałów (akcji). Wygląda na to, że ulga nie będzie stosowana przy objęciu udziałów (akcji). Odlicza się wydatki na wyceny, czy na prawnika, ale muszą to być wydatki bezpośrednio związane z transakcją. Maksymalne odliczenie to 250.000 zł (ale podatkowa korzyść to tylko 19% lub 9% tej kwoty). 
Nie odlicza się ceny zapłaconej za udziały (akcje) ani kosztów finansowania transakcji.

następny artykuł