t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

NOWE REGULACJE W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Już 1 marca 2021 roku wchodzą w życie nowe regulacje w Kodeksie Spółek Handlowych, które wprowadzają nową formę prowadzenia działalności – prostą spółkę akcyjną. Nowy rodzaj spółki może być ciekawym rozwiązaniem dla startupów oraz innych innowacyjnych przedsiębiorstw.

Prosta spółka akcyjna będzie mogła zostać utworzona przez jedną albo więcej osób, z tym, że jedynie przez jednoosobową spółkę z o.o.

W prostej spółce akcyjnej kapitał akcyjny musi wynosić co najmniej 1 złoty, co niewątpliwie będzie wpływać na jej atrakcyjność. Wkłady wniesione do spółki nie muszą być pieniężne. Prawo dopuszcza wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci np. świadczenia pracy lub usług, czy też np. know-how.

Umowa prostej spółki akcyjnej może zostać zawarta w formie aktu notarialnego jak i przez Internet przy wykorzystaniu wzorca umowy. Niewątpliwie możliwość szybkiego założenia spółki stanowi o jej atrakcyjności. Jednakże należy pamiętać, że w tym drugim przypadku na pokrycie akcji  pierwszej emisji można wnieść wyłącznie wkłady pieniężne. Wkłady w P.S.A. powinny zostać wniesione do spółki w całości w ciągu trzech lat od dnia wpisu spółki do rejestru.

następny artykuł