t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Q & A KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO – PRZYDATNE INFORMACJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

SEKCJA PYTAŃ

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała na swojej stronie internetowej sekcję pytań i odpowiedzi na temat przeprowadzania oferty publicznej papierów wartościowych. Zawiera ona przejrzyste omówienie zagadnień, które mają podstawowe znaczenie w zakresie wchodzenia na rynek kapitałowy poprzez emisję lub oferowanie papierów wartościowych. KNF wskazuje w szczególności, jakie dokumenty są wymagane do skutecznego i zgodnego z prawem przeprowadzenia oferty, kiedy wymagane jest pośrednictwo firmy inwestycyjnej oraz kiedy trzeba przeprowadzić postępowania przed Komisją.


W okresie pandemii, polski rynek kapitałowy przeżył okres wielkiego rozkwitu. Od listopada 2019 do lipca 2021 liczba rachunków inwestycyjnych wzrosła w Polsce o 90 tysięcy (z 1242 tyś. do 1332 tyś.), co stanowi najbardziej dynamiczny wzrost w ciągu ostatnich lat.

Przy czym Polacy, w obawie przed utratą oszczędności na skutek inflacji coraz chętniej inwestują swoje środki w papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe. Wzmożona aktywność zarówno inwestorów instytucjonalnych (w szczególności funduszy inwestycyjnych) jak również powracające zainteresowanie inwestorów detalicznych stanowią dla rynku kapitałowego dobre prognozy na przyszłość.

Na rosnące zainteresowanie odpowiedzieli emitenci papierów wartościowych. Liczba pierwszych ofert publicznych na Warszawskiej Giełdzie wzrosła z 6 w 2019 do 18 w 2020, a ich wartość skoczyła aż 30-krotnie (głównie dzięki rekordowej ofercie Allegro). Nieprzerwanym zainteresowaniem cieszy się rynek NewConnect (zorganizowany rynek akcji), na którym co roku debiutuje kilkanaście spółek, często związanych z tworzeniem gier komputerowych. Można ostrożnie przyjąć, że znaczenie giełdy oraz innych systemów zorganizowanego obrotu wzrasta i że w najbliższym czasie wzrastać będzie nadal – zarówno od strony inwestora jak i spółki publicznej.

Pozyskanie kapitału poprzez emisję papierów udziałowych (w polskich warunkach – głównie akcji) jest zazwyczaj korzystniejsze dla spółki niż kredyt bankowy lub pożyczka. Biznesmen z pomysłem na sukces, zdolny przekonać do siebie inwestorów, pozyskuje na giełdzie kapitał którego nie musi zwrócić z oprocentowaniem, ze względu na udział w zyskach i stratach przedsiębiorstwa.

Jednak ceną za środki inwestorów, jest dzielenie się własnością spółki i jej zyskami, a także częściowa kontrola nad jej funkcjonowaniem. Zręcznie konstruując postanowienia statutu da się jednak zoptymalizować te problemy, co sprawia, że wielu przedsiębiorców wybiera tę metodę pozyskania kapitału.

Emisja papierów wartościowych i ich oferowanie na rynku kapitałowym są jednak obwarowane szeregiem obowiązków publicznoprawnych, które musi wypełnić emitent (spółka wchodząca na rynek regulowany). Po kryzysie finansowym w 2008 roku spowodowanym w znacznej mierze pęknięciem tzw. „bańki” na rynku instrumentów pochodnych, rządy i instytucje nadzoru uznały konieczność zwiększenia kontroli nad funkcjonowaniem rynku. W Unii Europejskiej skutkiem tego postulatu było wprowadzenie szeregu aktów prawnych, głównie dyrektyw i rozporządzeń, stanowiących rosnący korpus prawa regulującego w szczególności przeprowadzanie oferty publicznej papierów wartościowych i wprowadzenie ich do systemu zorganizowanego obrotu. Prawo dotyczące tej tematyki jest skomplikowane i, co do zasady, ciężkie do poruszania się dla modelowego przedsiębiorcy, którego przedmiotem zainteresowania jest skuteczne prowadzenie biznesu, a nie czytanie opasłych opracowań mających wyjaśnić procedurę wchodzenia na rynek regulowany.

I tu z pomocą przychodzą opublikowane niedawno pytania i odpowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego. Przedsiębiorca uzyska z nich podstawowe informacje, takie jak: czym jest oferta publiczna, jakie dokumenty są wymagane do jej skutecznego przeprowadzenia (w zależności od wartości emisji), jakie wymagania stawia się reklamie papierów wartościowych, czym jest oferta wtórna i wiele innych. KNF przygotował kilka sekcji tematycznych podzielonych na poszczególne zagadnienia, z których wyjaśnienie każdego zawiera maksymalnie kilka zdań. Tekst jest przejrzysty, napisany prostym językiem i podzielony logicznie. Pozwala zorientować się w podstawowych wymaganiach jakie są stawiane przedsiębiorcom wchodzącym na rynek giełdowy i dobrze oszacować ilość pracy jaka ich czeka, a na pewno umożliwia zapoznanie się z podstawą problematyką, jeszcze przed konsultacją z prawnikiem.


Q&A dostępne jest pod linkiem:

LINK


następny artykuł