t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

REGULACJA UMOWY REZERWACYJNEJ

UMOWA REZERWACYJNA WEDŁUG NOWEJ USTAWY DEWELOPERSKIEJ

Dotychczas umowa rezerwacyjna zawierana pomiędzy kupującym a deweloperem nie była uregulowana w żadnym przepisie prawa. Na mocy nowej ustawy deweloperskiej, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 30 czerwca 2021 roku ma się to zmienić. Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku.

Umowa rezerwacyjna jest jedną z dwóch umów, które mogą poprzedzać zawarcie umowy przyrzeczonej, tzn. umowy sprzedaży. Należy tu podkreślić, że umowa rezerwacyjna nie została dotychczas nigdzie uregulowana. Ustawodawca postanowił to zmienić za pomocą nowej ustawy deweloperskiej.

Dlaczego wprowadzenie takiego rozwiązania było konieczne? Nie trudno sobie wyobrazić, iż deweloper bądź inny przedsiębiorca, nie mający sztywnych reguł dotyczących umowy, kształtowali ją na swój wygodny sposób. Przez takie działanie umowy rezerwacyjne często przybierały formę niekorzystną dla potencjalnego nabywcy.

Szczególną zmianą jest określenie ceny rezerwacyjnej na wysokość 1% ceny nieruchomości. Dodatkowo, kwota ta ma być wpłacana bezpośrednio na konto dewelopera, a nie na mieszkaniowy rachunek powierniczy. Ma to ułatwić dochodzenie zwrotu pieniędzy przez nabywcę. Dopiero opłata ta zostaje przeniesiona na mieszkaniowy rachunek powierniczy po podpisaniu umowy deweloperskiej. Co ważne, wybraną nieruchomość deweloper musi wyłączyć ze swojej oferty na czas trwania umów.

Należy pamiętać, iż sporządzenie takiej umowy musi nastąpić na drodze pisemnej pod rygorem nieważności.

następny artykuł