t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SPRZEDAWCA NIE ODMÓWI PRZYJĘCIA ZAPŁATY W GOTÓWCE

NOWELIZACJA USTAWY

Sejm uchwalił ustawę z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o usługach płatniczych uwzględniając poprawki Senatu. Zgodnie z nowelizacją sprzedawca nie będzie mógł ograniczyć formy zapłaty wyłącznie do płatności bezgotówkowych z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w niniejszej ustawie. Regulacja ma zapewnić równość i przeciwdziałać praktykom nadmiernej ingerencji w wybory konsumentów.

Prezydent skierował projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (dalej: „Ustawa”) do Sejmu w maju br. Sama propozycja nowelizacji została przedstawiona przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego. Sejm uwzględniając poprawkę Senatu uchwalił Ustawę 17 września 2021 roku.

Zasadniczą zmianą jest dodanie art. 59ea, zgodnie z którym akceptant nie może uzależniać zawarcia z konsumentem umowy o świadczenie usługi lub umowy sprzedaży towaru od dokonania zapłaty w formie bezgotówkowej ani odmówić przyjęcia zapłaty od konsumenta znakami pieniężnymi emitowanymi przez NBP.

Co istotne, przedsiębiorca nie może również nakładać ani pobierać opłat z tytułu płatności gotówkowych czy różnicować ceny w zależności od formy zapłaty.

Przyznane konsumentowi prawo doznaje jednak ograniczeń. Ustawa stanowi, że wyjątki dotyczą działalności prowadzonej w Internecie, w miejscu prowadzenia działalności bez obecności personelu, w trakcie imprezy masowej (jeżeli informacja o wyłączeniu prawa została umieszczona w jej regulaminie) oraz jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, której wartość jest równa przeciętnemu wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego (tj. obecnie 5370,64 zł), ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, albo większa od niego.

Nowy kształt regulacji jest próbą wyjścia naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, którzy nie korzystają z płatności bezgotówkowych np. ze względu na wiek, niepełnosprawność lub brak zaufania do tej formy zapłaty.

Jak wynika z uzasadnienia projektu Ustawy, zapewnienie równości w tej materii jest szczególnie istotne w sytuacjach kryzysowych, takich jak np. trwająca epidemia koronawirusa. Ze względu na sposób rozpowszechniania wirusa korzystanie z płatności bezgotówkowych było silnie rekomendowane zarówno przez ekspertów, jak i rząd, co niejednokrotnie prowadziło do nadużyć ze strony sprzedawców i rozpowszechnienia praktyki nieprzyjmowania gotówki.  

Ustawa oczekuje na podpis Prezydenta i wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia.

następny artykuł