t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

SYGNALIŚCI – POSTĘPY W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

PRACE LEGISLACYJNE

Państwa członkowskie mają coraz mniej czasu na wdrożenie przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących sygnalistów, ponieważ termin upływa 17 grudnia 2021 r. zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

W Polsce cały czas mało jest informacji dotyczących działań projektodawczych. Ustawodawca nie przedstawił jeszcze żadnego projektu krajowej ustawy implementującej przepisy unijne. Fundacja Batorego otrzymała w marcu 2021 r. odpowiedzi na pisma adresowane do Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w ramach wniosku o dostęp do informacji publicznej. Pytania Fundacji dotyczyły postępu prac nad Dyrektywą o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Jak wynika z pisma Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii prace toczą się obecnie w kierunku przygotowania odrębnej ustawy dedykowanej ochronie sygnalistów. W drugim kwartale 2021 r. projekt ustawy ma być poddany konsultacjom publicznym. Mamy obecnie koniec czerwca, a projekt ustawy dalej nie został jeszcze przedstawiony.

Wiele państw członkowskich do tej pory nie podjęła żadnych działań dotyczących wdrożenia nowych regulacji, np. Węgry czy Austria, które są na samym początku drogi ustawodawczej podobnie jak Polska. Inne kraje wskazują, że ochrona sygnalistów powinna być szersza w stosunku do przepisów dyrektywy, uważają tak np. Niemcy. Niektóre państwa z kolei, chcą implementować dyrektywę bez wprowadzania dodatkowych wewnętrznych, krajowych regulacji. Kraje skandynawskie rozważają rozszerzenie regulacji tak, aby można było je zastosować do naruszeń poza granicami kraju. Są też kraje, które zatwierdziły już projekt ustawy o ochronie sygnalistów, jak to miało miejsce w przypadku Czechów.

następny artykuł