t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

Ulgi podatkowe – jak legalnie obniżyć podatki

Reforma Polskiego Ładu to rozbudowany system instrumentów umożliwiających obniżenie podatku przez przedsiębiorców poprzez skorzystanie z ulg podatkowych.

Wprowadzono w życie szereg nowych rozwiązań związanych z sponsoringiem, inwestycjami na sprzedaż czy też produkcją próbną. Rozszerzono znacząco możliwość skorzystania z tych rozwiązań, które były już obecne w polskim systemie podatkowym. Od stycznia firmy mogą równolegle skorzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R) oraz ulgi IP Box.

Pakiet ulg dla przedsiębiorców:

Ulga B+R przysługuje przedsiębiorstwom prowadzącym działalność badawczo rozwojową, bez względu na branżę, w której funkcjonują. Instrument ten daje możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania do 200% kosztów kwalifikowanych, zazwyczaj do dodatkowo do 100 % kosztów poniesionych na prowadzoną działalność B+R, do których możemy zaliczyć koszty nabycia materiałów i surowców, koszty wynagrodzenia czy też koszty związane z odpłatnym korzystaniem z aparatury naukowo-badawczej.

Przykład:

Przedsiębiorstwo poniosło w ciągu roku 1 mln PLN kosztów na działalność B+R. Stawka podatku 19%.

Obliczenia: 1 000 000 PLN x 100% x 19% = 190 000 PLN

Ulga podatkowa B+R pozwoli obniżyć przedsiębiorcy podatek o dodatkowe 190 000 PLN 

Ulga IP Box to rozwiązanie stworzone dla podatników, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową. Ulga polega na preferencyjnym opodatkowaniu dochodów z praw własności intelektualnej, które podlegają ochronie prawnej (np. patent, autorskie prawo do programu komputerowego) i zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach działalności prowadzonej przez podatnika. Ulga pozwala na skorzystanie z preferencyjnej 5% stawki podatku w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zamiast chociażby 12%/32% (zasady ogólne PIT), 19% (podatek liniowy PIT), 9%/19% (podatek CIT).

Ulga CSR to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną. Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz szkolnictwo wyższe i naukę.

Przykład:

Przedsiębiorstwo zainwestowało w działalność CSR 100 000 PLN. Stawka podatku: 19%.

Obliczenia: 100 000 PLN x 50% x 19% = 9 500 PLN

Ulga CSR pozwoli obniżyć przedsiębiorcy podatek o 9 500 PLN.

Ulga na ekspansję polega na możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów, które przedsiębiorca poniósł, żeby rozszerzać swoje rynki zbytu. Są to koszty uzyskania przychodów poniesione w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów wytworzonych przez przedsiębiorcę. Maksymalnie w danym roku podatkowym można odliczyć 1 mln zł.

Przykład:

Przedsiębiorstwo zainwestowało 1 mln PLN w ekspansje. Stawka podatku 19%.

Obliczenia: 1 000 000 PLN x 100% x 19% = 190 000 PLN

Ulga na ekspansje pozwoli obniżyć przedsiębiorcy podatek o 190 000 PLN.

Ulga na prototyp daje przedsiębiorstwu możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania dodatkowych 30% kosztów produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenia nowego produktu na rynek, jednak nie więcej jednak niż 10% dochodu.

Przykład:

Przedsiębiorstwo poniosło 1 mln PLN kosztów w związku z nabyciem linii produkcyjnej, na której przeprowadzono produkcję próbną nowego produktu. Stawka podatku 19%.

Obliczenia: 1 000 000 PLN x 30% x 19% = 57 000 PLN

Ulga na prototyp pozwoli obniżyć przedsiębiorcy podatek o 57 000 PLN.

___________________________

Autor: mgr Robert Banaś

następny artykuł