t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA DO 30 LISTOPADA 2021R.

UPROSZCZONA RESTRUKTURYZACJA

Możliwość dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu została przedłużona z 30 czerwca 2021 r. do 30 listopada 2021r. Już od 1 grudnia 2021 r. mają wejść w życie przepisy nowelizujące ustawę prawo restrukturyzacyjne, które wprowadzą rozwiązania dotyczące uproszczonej restrukturyzacji na stałe do porządku prawnego.  

Nowa forma postępowania restrukturyzacyjnego została wprowadzona w ramach tzw. Tarczy 4.0. Jest to postępowanie szybkie, którego okazało się być niezwykle popularne, również ze względu na zapewnienie ochrony dłużnika przed egzekucją.

Jest to postępowanie restrukturyzacyjne w dużej mierze poza sądowe, prowadzone przez nadzorcę układu, którego wybiera dłużnik. Rola sądu jest ograniczona do zatwierdzenia zawartego układu z wierzycielami. Z uproszczonej restrukturyzacji można skorzystać tylko raz.

Dłużnik zachowuje zarząd nad swoim przedsiębiorstwem w zakresie zwykłego zarządu, tak więc procedura ta nie zakłóca jego bieżącej działalności. Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają zgody nadzorcy układu.

Dłużnik informuje o rozpoczęciu procesu restrukturyzacji poprzez dokonanie obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Obwieszczenia można było dokonać jedynie do dnia 30 czerwca 2021 roku. Zgodnie z ustawą z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw termin ten został przedłużony do 30 listopada 2021 r.

Postępowanie ma być w założeniu szybką ścieżką restrukturyzacyjną i trwa maksymalnie 4 miesiące.

Od dnia dokonania obwieszczenia do dnia zakończenia postępowania następuje zawieszenie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko dłużnikowi. Nie jest możliwe również wszczęcie nowych postępowań egzekucyjnych. Nie można jednak uchylić dokonanych zajęć.

Celem restrukturyzacji jest uniknięcie upadłości dłużnika, poprzez umożliwienie mu zawarcie układu z wierzycielami. Uproszczona restrukturyzacja okazała się być na tyle dobrym rozwiązaniem, że ustawodawca postanowił znowelizować ustawę Prawo restrukturyzacyjne poprzez ulepszenie Postępowania o zatwierdzenie układu. Przepisy te będą obowiązywać od 1 grudnia 2021r. stąd też przedsiębiorcy nie utracą możliwości korzystania z uproszczonej restrukturyzacji.

następny artykuł