t. 730 136 174 kancelaria@smw.legal

USTAWA O OCHRONIE SYGNALISTÓW

SYGNALIŚCI A PRZEDSIĘBIORCY

Konieczność implementacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (tzw. Dyrektywa o ochronie sygnalistów) obliguje polski rząd do wprowadzenia ustawy, która będzie regulować postanowienia zawarte w wyżej wymienionej dyrektywie.

Projekt ustawy o Sygnalistach, czyli osobach zgłaszających wszelkie nieprawidłowości powstałe na linii pracodawca – pracownik, został ogłoszony z dniem 18 października 2021 roku. Zatem co on oznacza dla przedsiębiorców?

Przede wszystkim należy rozróżnić rodzaje przedsiębiorstw, aby dokładnie wiedzieć jaki czas jest potrzebny na wprowadzenie zmian nałożonych przez ustawodawcę. Pierwsze rozróżnienie napotykamy w związku z obowiązkiem wprowadzenia regulaminu zgłoszeń wewnętrznych, który będzie precyzował procedurę przyjmowania oraz zgłaszania naruszeń prawa oraz podejmowania działań następczych, gdyż zobowiązanymi przedsiębiorstwami będą takie, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników. Firmy, które nie przekraczają takiej liczby pracowników, będą mogły takie regulacje wprowadzić, jednak nie będą do tego zobligowane.

Czas na wprowadzenie takich regulacji będzie zupełnie inny dla przedsiębiorców skupiających od 50 do 249 pracowników, gdyż ustawodawca przewidział dla nich termin przypadający dopiero 17 grudnia 2023 roku. Jeśli natomiast liczba pracowników wynosi co najmniej 250, wówczas przewidziany został zdecydowanie krótszy czas, bowiem będzie on wynosił jedynie 14 dni od dnia wejścia w życie przepisów o ochronie Sygnalistów.

Należy pamiętać, iż niedopełnienie powyższych obowiązków grozi odpowiedzialnością karną. Jednak trzeba mieć również na uwadze, iż jest to projekt ustawy, zatem jej treść może się jeszcze zmienić.

następny artykuł